BURSA 

İşte İnsan Hakları Eylem Planı’nın detayları…

Sosyal Medyada Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın detaylarını Olay Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yılmaz’a anlattı…

Yılmaz, bugünkü köşesinde şu detayları verdi:

Açıklamayı… Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile günlük yaşamda hem kişiler, hem kişilerle kurumlar arasındaki sorunların çözümüne yönelik reform niteliğinde önemli adım atıldı.

Gerçi…

Eleştiriler arasında “daha önce olmalıydı” diyenler var, ama günün koşullarına uygun düzenlemeler hiçbir zaman geç kalmış olmuyor.

O nedenle…

2 yıla yakın çalışmanın ürünü olan bu adımı, konunun mimarları arasında yer alan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na sorduk.

Öncelikle…

“Özgür birey, güçlü toplum şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdim ettiği plan 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet öngörüyor” dedi ve uygulamanın 2 yıllık takvim içerdiğini söyledi.

Heyecanı şu:

“İfade etmeliyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun gerçekleştirdiği çalışmalarda yer verdiği tespitlerin büyük bir karşılık bulması, parlamentonun Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesine dönük çabalarının somut yansıması olarak görülebilir.”

Şunun altını çizdi:

“Hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı içeriği itibariyle sadece bir plan olmaktan öte, adeta reform süreci öngörüyor.”

Çerçeveyi şöyle özetledi:

“Sadece klasik insan hakları temeline ilişkin değil. Alnı zamanda çalışma hayatı, ekonomi, çevre, kamu hizmetlerinin verilmesinde ve alınması, çocuklar, gençler, adil yargılanma süreci ve benzeri diğer konulara ilişkin talepler taşıması planın adeta Türkiye’deki bütün kesimleri kucaklıyor.”

Gördüğü şu:

“Bu eylem planının tüm kesimlere dokunan bir tarafı olduğunu görüyorum.”

Hedefleri de söyledi:

“Vize serbestisi diyaloğunda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız verilecek. Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak.”

Kamu hizmetlerinde farklı bir süreç başlıyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu kamu hizmetlerindeki yeni düzenlemelerden örnekler verdi:

“İdarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne inecek. Kamu ihalelerinde şeffaflığın artırılması için mevzuat gözden geçirilecek.”

Şu da önemli:

“Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümleri uygulanacak. Etkin pişmanlık hükümleri vergi suçları için de uygulanacak.”

Kadına şiddette ceza artışı, abonelikte güvence bedeli standardı geliyor

İnsan Hakları Eylem Planı’nda güncel yaşamı ilgilendiren düzenlemeler de var. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu örneklere kadına şiddet suçlarıyla başladı:

“Eşe karşı işlenen suçlarda öngörülen cezayı artıran sebepler boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.”

Çocuklar da unutulmadı:

“Çocuklar dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile medyanın zararlarından korunacak. Çevrimiçi çocuk istismarına daha etkin müdahale edilecek. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasında çocuğun psikolojisi dikkate alınacak.”

Güncel yaşama ilişkin bir adil düzenleme de şu:

“Abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinin verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktarı üzerinden belirlenmesi ve alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.”

İfade gözaltısına düzenleme, engelliye rapor eşitliği

Güncel yaşama ilişkin kararlarda Hakan Çavuşoğlu şuna da dikkat çekti:

“İfade alınıp serbest bırakılmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan kişiye makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla serbest bırakılması imkanı getiriliyor.”

Şu da önemli:

“Engelli öğrenciler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz kalabilecek. Engelli raporlarındaki kriterlerde standart sağlanacak.”

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil anayasayla girmeliyiz”

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu önümüzdeki sürecin gündemi olacak yeni konuyu şöyle açtı:

“Anayasalar temel metinlerdir. Devletin işleyişini, organlarının görev ve fonksiyonlarını düzenleyen metinlerdir. Aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan metinlerdir.”

Ardından…

“Biz halen 1982 anayasasıyla yönetiliyoruz” deyip devam etti:

“1982 anayasası bir darbe sürecinin ürünü ve bu ruhunu muhafaza ediyor. Her ne kadar 12 kez değiştirilmiş olsa da, üzerine sinmiş olan bu ruhtan kurtulmuş değil.”

Bu noktada…

Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerde kuralın yerini istisnaların aldığını vurguladı ve şunu söyledi:

“Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla girmeli. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı.”

İnsan Hakları Eylem Planı’nda neler var?

İşte İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan bazı maddeler:

. Kamu aleyhine tazminat ve alacaklar gecikmeksizin ödenecek.

.  Gayrimenkul satışı sözleşmelerini Noterler de yapabilecek.

. Kişilerle devlet arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulabilecek.

. Kamu ve özel sektör çalışanları mensup oldukları dinin bayramlarında izinli sayılacak. Dini yükümlülükleri için işyerlerinde mekan oluşturulacak.

. Hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek.

Diğer Haberler

Yorum Yaz

shares