Zirvede Haber

Legal 500 GC Summit Türkiye 2022Etkinliği SRP-Legal Kurucu Yöneticisi, KVKK Başkanı ve Rekabet Kurumu BaşkanYardımcısının Yer Aldığı Panel Oturumu İle Başladı!

Legal 500 GC Summit Türkiye 2022Etkinliği SRP-Legal Kurucu Yöneticisi, KVKK Başkanı ve Rekabet Kurumu BaşkanYardımcısının Yer Aldığı Panel Oturumu İle Başladı!

Legal 500 tarafından hayata geçirilen GC Summit Türkiye 2022 etkinliği bugün İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve uluslararası şirketlerin hukuki risk ve fırsatlarının değerlendirildiği etkinliğin açılış paneline SRP-Legal HukukOfisi ev sahipliği yaptı.

Panelde SRP-LegalKurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün lider konuşmacı olarak yer alırken panelin konuk konuşmacıları da Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.Faik Metin Tiryaki oldu.

DataProtection and Competition Law as a Game Changer in the Data Driven Economies” başlıklı panelde dijital pazarlarda veri temelli işleyiş ve veri kaynaklı endişeler, Kişisel Verileri Koruma Hukukunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü / GDPR yaklaşımı, Rekabet Hukuku perspektifinden ise veri toplama/birleştirme faaliyetleri, verinin kötüye kullanım ihtimali, sömürücü ve dışlayıcı davranışlar değerlendirildi.

“Dijitalleşmetrendi, “veri”yi insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değere taşımıştır ve “veri”ye atfedilen bu önem her geçen gün artmaya devam etmektedir.”

Panelin ev sahibi ve lider konuşmacısı SRP-Legal Kurucu Yöneticisi Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün; “Dijitalleşme trendi, “veri”yi insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değere taşımıştır ve “veri”ye atfedilen bu önem her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bugün bireylerin her türlü yönelim, davranış ve alışkanlıklarının analiz edildiği ve bireylerin kolaylıkla yönlendirildiği bilinen bir gerçektir. Bu açıdan, veri ve enformasyonun zaman ve mekân sınırlamalarından uzak olması, hesaplama ve manipülasyon dahil olmak üzere bireylerin karar verme süreçlerini etkileyen çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi, kişisel verilerin korunmasındaki önemin bir kanıtıdır.Dijital ortamda adaleti sağlamayı, rekabetçi bir veri pazarını teşvik etmeyi,veriye dayalı inovasyon için fırsatlar yaratmayı ve verileri herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir düzenlemeye ülkemizde ihtiyaç bulunuyor.” dedi.

Panelde veri koruma ana başlığında değerlendirmeler yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir; “Teknolojinin gelişmekte olduğu ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, kişisel verilerin kişiye ait bir değer olarak görüldüğü ve kişinin kendisiyle ilgili veriler üzerine söz sahibi olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte günlük yaşam içerisinde hem iş akışının devam etmesi hem de sosyal hayatın sürdürülmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer taraftan kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak bireylerin artan mahremiyet ihtiyacının karşılanması ve veri temelli ekonomi gerçeğinin ortada olması düşünüldüğünde, veri işleme faaliyetlerinin regüle edilmesi bir gereklilik haline gelmiştir.” dedi.

Kişiselverilerin değerlendirildiği panelin bir diğer konu başlığı da rekabet hukukuydu.Panelde bu alanda değerlendirmeler yapan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Faik Metin Tiryaki: “Veriüzerindeki monopolistik kontrolün kırılarak rekabete açılması gerekiyor.Yaptırım ve ceza bir çözüm değil. Rekabet Kurumunun alacağı tedbirlerle;bireylerin, kullanıcı verisini platformlar arası taşımasına, kullanıcının verisinin güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olmasını sağlamalıyız. Sınırlı sayıdaki platformun elde ettiği dijital dönüşümün, genele yayılmasını temin etmeliyiz.” dedi.

SRP-Legal Kimdir?

SRP-Legal, teknoloji ve yeni iş modellerinin, bilgi ve teknolojinin dönüştürdüğü alanlar başta olmak üzere Müvekkillerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine özel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

SRP-Legal,mevzuat değişikliklerinin hazırlanması, Müvekkillerin regülatörler ile ilişkilerinin yönetilmesi, regülasyonların değiştirilmesi hususlarında da Müvekkillere hukuki ve stratejik destek sağlamaktadır.

SRP-Legal olarak, düzenlemelerin öngördüğü gerekliliklere ve düzenleyici kurumların uygulamalarına uygun iş stratejilerinin kurulması, lisanslama/yetkilendirme işlemlerinin yapılması üzerine çalışmaktayız.

SRP-Legal Hukuk Ofisi’nin Kurucu ve Yönetici Ortağı olan Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün; Teknoloji, Medya ve Haberleşme Hukuku,Finansal Teknoloji ve E-Ticaret Hukuku ve aynı zamanda Şirketler Hukuku,Rekabet Hukuku ve Veri Koruması/Gizliliği alanlarında geniş bir tecrübeye sahiptir.

Dr.Öngün ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü misafir Öğretim Üyesidir. Üniversite’de Kişisel Verilerin Korunması konusunda yüksek lisans dersi vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır.

Dr. Öngün aynı zamanda, KişiselVerilerin Korunması Hukuku isimli kitabın da yazarıdır. Uygulamalı Rekabet Hukuku Kitabının Fintek Sektör Oyuncularının Bankalar ile Rekabeti Bölümünün yazarıdır, Hüseyin Hatemi’ye Armağan adlı kitabının Veri Koruma Hukuku Bölümünün yazarıdır.

Dr. Öngün, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı, Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu üyesi,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) FinTech Sektör Meclisi Üyesi,Türkiye Sigortalar Birliği (TSB)Danışma Kurulu Üyesi, Teknolojide Kadın Derneği (WTech) kurucu üyesi ve Etik Kurulu üyesi, International Women Forum (IWF) Yönetim Kurulu üyesi,Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)ve International Association of Privacy Professionals (IAPP) üyesi,Endeavour Türkiye’nin mentoru ve FintechTime Dergisinin Danışma Kurulu Üyesidir.

Dr. Öngün, SRP-Legal’i kurmadanönce, Turkcell Grup’ta 10 yılı aşkın bir süre çalışmıştır. TurkcellGrupta Hukuk ve Regülasyon Stratejileri Genel Müdür Yardımcılığı veRegülasyon Stratejileri Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.SRP-Legal kapsamında, Dr. Öngün müvekkillerine sadece hukuki konularda değilaynı zamanda regülasyon stratejileri konusunda da danışmanlık vermektedir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ