STK 

Vaka sayılarındaki artışla birlikte ortaya çıkan tablo endişe vericidir! Eğitim’i Yıpratmayın!

Sosyal Medyada Paylaş

Eğitim-İş Sendikası, Bursa’nın 17 ilçesinde kamu okullarında çalışan 1253 öğretmen ile bilişim araçları kullanılarak “Yüz Yüze Eğitime Geçişte Yeterlilik” konulu bir araştırmaya imza attı. Araştırma sonuçları çarpıcı verileri ortaya koydu.

Sendikadan araştıma ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Araştırmanın amacı; ülkemizde “Uzaktan Eğitim” adıyla elektronik iletişim araçlarıyla 23 Mart 2020 ‘de başlatılan, salgın süresince çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan ve alınan son kararla 1 Mart 2021 tarihi itibariyle de yüz yüze eğitime geçme sürecinde, yeterli düzeyde önlem alınıp alınmadığı, eğitim emekçilerinin covid-19’a yakalanma, test yaptırma ve aşılanma oranını tespit etmektir.

Araştırma Bursa’nın 17 ilçesinde kamu okullarında çalışan 1253 öğretmen ile bilişim araçları kullanılarak 15 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

15 Şubat tarihi itibariyle köy okulları ve seyrek nüfuslu yerleşim yerleri, 1 Mart itibariyle de ilimizin tüm kademelerinde başlayan yüz yüze eğitim sürecinin değerlendirilmesidir.

Araştırma kapsamında, eğitim çalışanlarının aşılanma durumu, test yaptırma oranları, test maliyeti, hastalığa yakalanma oranları, okullarda alınan önlemler, sorumlu oldukları öğrenci sayısı, öğrencilerin yüz yüze eğitime katılma oranları incelenmiştir.

Elde edilen bulgular değerlendirilmiş, araştırmaya katılanların görüş ve önerileri de eklenerek çözüme yönelik bir değerlendirme de yapılmıştır.”

İŞTE O ARAŞTIRMA

1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin%35’i İlkokul, %27’si Ortaokul, %25’iLise ve %13’ü Okul Öncesi kademelerinde görev yapmaktadır

2-Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının % 73.1’i kendilerine henüz Covit-19 testi yapılmadığını, % 26.9’u ise bir veya birden fazla test yaptırdığını bildirmiştir.

3-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %88’i Covit-19 testi yaptırırken ücret ödemediğini, %12’si ise ücret ödediğini bildirmiştir.

4-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %89’u Covit-19 hastalığına yakalanmadığını, %11’i ise hastalığa yakalandığını bildirmiştir.

5-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %30,3’ünün ailesinde Covit-19 aşısı olan varken, %69,7’sinde ise aşı olan birey bulunmadığı bildirilmiştir.

6-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %14,5’i uzaktan eğitim sürecinin verimli olduğunu düşünürken, % 85,5’i bu sürecin verimli olmadığını düşünmektedir.

7-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %64,8’i yüz yüze eğitime başlarken okullarında gerekli hazırlığın yapıldığını, 35,2’si ise gerekli hazırlığın yapılmadığını bildirmiştir.

8-Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 96’sı Covit-19 aşısı olmadığını, %4’ü ise olduğunu bildirmiştir.

9-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %47’si öğrencileri arasında sosyal mesafeyi sağlayabildiğini, %53’ü ise sağlayamadığını bildirmiştir.

10-Yüz Yüze Eğitimde Sorumlu Olduğunuz Toplam Öğrenci Sayınız Kaçtır? Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüz yüze eğitimde sorumlu oldukları toplam öğrenci sayısı ortalaması 124,2 olarak tespit edilmiştir.

11-Yüz Yüze Eğitime Katılan Öğrenci Sayısı Kaçtır ? Araştırmaya katılan öğretmenlerin beyan ettikleri sayılardan, yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayısının ortalama 110,3 olduğu tespit edilmiştir.Öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrencilerin %88,8’inin yüz yüze eğitime katıldığı tespit edilmiştir

12-Araştırmaya katılan öğretmenlerin 24,5’i öğrencilerine her gün düzenli olarak 2’şer adet maske dağıtabildiğini, %75,5’i ise dağıtamadığını bildirmiştir.

BULGULAR

1. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının %35’i İlkokul, %27’si Ortaokul, %25’i Lise ve %13’ü Okul Öncesi kademelerinde görev yapmaktadır. ve %3’ü de Okul Öncesi kademelerinde görev yapmaktadır. Bu bakımdan tüm kademelerde yaklaşık ve dengeli bir katılım sağlanabilmiştir.

2. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının % 73.1’i kendilerine henüz Covit-19 testi yapılmadığını, % 26.9’u ise bir veya birden fazla test yaptırdığını bildirmiştir.

3. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının %88’i Covit-19 testi yaptırırken ücret ödemediğini, % 12’si ise ücret ödediğini bildirmiştir.

4. Araştırma sorusunda katılımcıların beyan ettikleri üzere Covit-19 hastalığına yakalanan eğitim çalışanlarının oranı % 11, hastalığa yakalanmayanların oranı ise % 89 olarak tespit edilmiştir.

5. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının % 96’sı Covit-19 aşısı olmadığını bildirirken, yalnızca % 4’ü aşı olduğunu bildirmiştir.

6. Ailenizde sizin dışınızda Covit-19 aşısı olan birey var mı, sorusuna katılımcıların yalnızca % 30.3’ü evet, geri kalan % 69.7’si hayır yanıtını vermiştir.

7. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerine edindirmeleri gereken hedef kazanımlar konusunda sistemi büyük oranda yetersiz gören eğitim çalışanlarının oranı % 85.5’tir. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarına, EBA çalışmaları ve canlı dersler olarak iki ayrı başlıkta incelenen Uzaktan Eğitimin verimli olup olmadığı sorulduğunda yalnızca %14.5’i verimli olduğunu bildirmiştir.

8. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının, yüz yüze eğitime başladıklarında okullarının alınması gereken önlemler bakımından hazır olup olmadığı sorusuna, %35.2’si okullarının hazır olmadığını, yüzde 64.8’i okullarının hazır olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.

9. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının %47’si sınıflarında öğrencileri arasında sosyal mesafeyi sağlayabildiğini söylerken, % 53’ü öğrencileri arasında sosyal mesafeyi sağlayamadıklarını belirtmişlerdir.

10. Katılımcıların her biri görev yaptığı okul kademesi ve branşına göre farklı sayıda öğrenciden sorumlu olmaktadır. Örneğin ilkokullarda görev yapan Sınıf Öğretmeni alanındaki bir öğretmen ortalama 30-40 öğrenciden sorumlu olurken, bu sayı ortaokul ve liselerde görev yapan kültür dersleri alan öğretmenleri için yüzlerle ifade edilebilmektedir. Tüm katılımcıların sorumlu oldukları toplam öğrenci sayısı katılımcı öğretmen sayısına oranlandığında, uzaktan eğitim sürecinde her bir öğretmenin sorumlu olduğu öğrenci sayısı ortalama 124.2 olarak tespit edilmiştir.

11. Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının sorumlu oldukları öğrencilerin oranı ile yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayıları karşılaştırıldığında % 88.8’inin yüz yüze eğitime katıldığı tespit edilmiştir. Sorumlu oldukları öğrenci sayısı 124.2 iken yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayısı 110.3’tür.

12. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %24.5’i öğrencilerine her gün düzenli olarak ikişer maske dağıtabildiğini söylerken, %75.5′ i ise dağıtamadığını bildirmiştir.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Ülkemizde Covit-19 salgını vaka artışları nedeniyle ara verilen örgün eğitim 2 Mart 2021 tarihi itibariyle yeniden başlatılmıştır.

• Araştırma sonuçlarımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılı olarak yaptığımız başvuruya aldığımız cevap göstermiştir ki, eğitim çalışanlarına yönelik bir aşı planlaması yoktur. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz 2 Mart tarihinden itibaren dört haftayı geride bıraktığımız bugünlerde ilimizdeki eğitim çalışanlarının yalnızca % 4’ü aşılanmıştır. Geriye kalan % 96’sı aşılanmadığı gibi henüz randevu dahi alamamışlar ve ne zaman aşılanacaklarına dair bir açıklamaya erişememişlerdir. Sendikamızın yazılı olarak yaptığı başvuruda da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aşılama takvimini bilmediğini, Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde olduğunu söylemiştir.

• Öğrenci ve öğretmenlerimizin yaşam ve sağlık haklarını koruma amaçlı planlı bir süreç yönetilmediğini araştırmamız bir kez daha ortaya koymuştur.

• Bugüne kadar okulların risk haritalarının çıkarılması gerektiğini, önlem alırken bu bilimsel çalışmalara dayalı olarak hazırlık yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

• Araştırmamız bir kez daha ortaya koymuştur ki; eğitim alanında salgın sürecinin en acil ihtiyaçları karşılanmamıştır. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin yanı sıra plansız ve hazırlıksız açılan okullar, aşıya erişemeyen eğitim emekçileri salgın sürecinin mağdurları arasında yerini almıştır.

• Türkiye uzaktan eğitime başlandığı 23 Mart 2020 tarihinden 2 Mart 2021 tarihine kadar geçen sürede, öğrencilerin eğitime ulaşmadaki fırsat eşitsizliğini tam anlamıyla ortadan kaldıracak önlemleri almakta yetersiz kalmıştır. Fırsat eşitsizliği derinleşmiş, 5 milyondan fazla öğrenci EBA’ ya erişememiştir. 750 bin hanede televizyon olmadığı tespit edilmiştir. Gelinen süreçte eğitimin öncelikli bir hak olması gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda yeterli düzeyde önlem alınmadığı, öğrenci ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde desteklenmediği, sürecin verimli geçmediği görülmüştür.

• 1 Mart 2021 tarihinde açıklanan yüz yüze eğitime geçme kararının ardından 2 Mart 2021 tarihinde başlanan yüz yüze eğitim süreci, araştırmamızda okullarda alınan önlemler, eğitim çalışanlarının hastalığa yakalanma, test yaptırma ve aşılanma oranları tespit edilmiştir.

Araştırmada Ortaya Çıkan Tabloya Göre:

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 73.1’i kendilerine henüz Covit-19 testi yapılmadığını belirtmiştir.

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 12’si Covit-19 testi yaptırırken ücret ödediğini söylemiştir.

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 11’i Covit-19 hastalığına yakalandığını ifade etmiştir.

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 96’sı Covit-19 aşısı olmadığını bildirmiştir.

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 85.5’i uzaktan eğitim sürecinin verimli olmadığını ifade etmiştir.

• Bursa’da her 100 eğitim çalışanından 35.2′ si yüz yüze eğitime başlarken, okullarının hazır olmadığını, gerekli önlemlerin alınmadığını bildirmiştir.

• Bursa’da her 100 öğretmenden 75.5′ i öğrencilerine düzenli olarak günde 2 maske dağıtamadığını söylemiştir.

ÖNERİLER

• Okullarda artan vaka sayıları halk sağlığını tehdit etmektedir. Yüz yüze eğitime başlamış eğitim emekçileri başta olmak üzere acilen tüm eğitim çalışanları aşılanmalıdır. Aşılanma öğretmenlerin yanı sıra okullarda çalışan temizlik görevlileri, kantin çalışanları, servis şoför ve refakatçıları olmak üzere tüm eğitim çalışanlarını kapsamalıdır.

• Tüm eğitim emekçilerine ve öğrencilere periyodik olarak Covit-19 testi yapılmalıdır.

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü karantinada olan öğrenci ve sınıf sayılarını düzenli olarak paylaşmalı, temaslı öğrenci ve öğretmen sayılarında şeffaf olmalıdır.

• Okulların risk haritaları acilen çıkarılmalıdır.

• Seyreltilmiş eğitim uygulamasında ihtiyaç duyulan derslik sayısı göz önüne alınarak başta derslik ihtiyacının giderilmesi olmak üzere fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.

• Seyreltilmiş eğitim uygulaması nedeniyle haftada sadece iki gün okula giden diğer günlerde derslerini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrenciler için sınırsız ve ücretsiz internet erişimi, tablet gibi ihtiyaçlar acilen karşılanmalıdır.

• Her 4 saatte bir maske değiştirme gerekliliği göz önünde bulundurularak her gün tüm öğrenci ve öğretmenlere düzenli olarak ikişer maske dağıtılmalıdır.

• Okullarda önlemlerin alınabilmesi için okullara ek ödenek gönderilmelidir.

• Okullardaki kadrolu yardımcı hizmetli sayısı arttırılmalıdır.

• Yüz yüze eğitimdeki öğretmenler için koruyucu malzeme gönderilmelidir.

• Uzaktan eğitim süreci de devam ettiği için bugüne kadar öğretmenlere verilmeyen internet, cihaz desteği verilmeli ve maddi kayıplarının karşılanması sağlanmalıdır.

• Eğitim ciddi bir iştir ve bir gece yarısı kararıyla okulların açılması ya da kapanması büyük bir kaos yaratmaktadır. Bunun önüne geçilmesi ve planlamanın doğru yapılabilmesi için tüm paydaşlar başta sendikalar olmak üzere karar alma sürecine dahil edilmelidir.

• Salgın nedeniyle hiçbir eğitim çalışanı özlük hakları bakımından haksızlığa uğramamalıdır.

• Vaka sayılarındaki artışla birlikte ortaya çıkan tablo endişe vericidir. Tablonun daha da ağırlaşmaması için tüm eğitim emekçileri derhal aşılanmalıdır.

Diğer Haberler

Yorum Yaz

shares