Zirvede Haber

Merkez Bankası Tartışmalarına Mimarlar Noktayı Koydu!

Merkez Bankası Tartışmalarına Mimarlar Noktayı Koydu!

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması sonuçlarının ilanından sonra mimarlara karşı suçlayıcı ve hedef gösterici söylemler olduğu belirtilirken, “Bursa tüm değerleri ile hepimizindir. Turistik, ekonomik ve sosyal gelişimi itibariyle kentimize katacakları bakımından tüm kullanıcıların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, akademik odaların vb. siyaset üstü tavırla ortak amaç doğrultusunda birleşmesi ve kente dair kararların bol katılımcı ortamlarda belirlenmesi önemlidir” dendi. “Odamızın ve Jüri Üyelerinin Merkez Bankasını ‘ideolojik’ nedenlerle daha değerli kılma tavrı sergilediği ithamı aslı olmayan provakatif bir iddiadır” ifadelerine yer verilen Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Basına ve Kamuoyuna,

Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nın sonuçlarının ilanından sonra farklı basın organlarında gerek Şubemize gerekse söz konusu yarışma Jürisinde yer alan meslektaşlarımıza karşı suçlayıcı ve hedef gösterici söylemler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Mimarlar Odası, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusundaki kurum yapısına bağlı olarak yaşanabilir kentler, kamusal fayda ve doğru meslek politikası üretebilmek için kurulan ve tüm çalışma akslarını bu doğrultuda sürdüren akademik bir kurumdur. Bu bağlamda kuruluşundan bu yana kent yağmalarına, imar yolsuzluklarına karşı duruşu ve tarihi mirasın korunması için gösterdiği çaba ortadadır.

Özellikle Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin son dönemde kamusal konularda dahil olduğu çalışmalarla ve işbirlikleriyle kentsel uygulamalarda etkili iletişim yoluna geçtiği, kurumlara teknik ve akademik katkı sağlamanin otesinde bir kaygısının olmadığı açıkça görülmektedir.

Tartışmalara konu yarışma alanı içinde yer alan gerek Osmanlı Dönemi’ne ait gerekse Cumhuriyet Dönemi’ne ait tüm tescilli yapılar, Mimarlar Odası için değerlidir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından konunun uzmanlarınca Cemal Nadir Caddesi’nden başlayan ve Atatürk Caddesi boyunca yer alan diğer Cumhuriyet dönemi yapıları gibi 1990 yılında tescile değer görülmüş Merkez Bankası binası da tarihsel süreç içindeki niteliğine bakılmaksızın, önyargılı bakış açısıyla değersiz kabul edilemez.

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna paralel oluşan hanları, çarşıları, dini yapıları, çeşmeleri ve diğer tarihi yapıları içine alan Hanlar Bölgesi, Bursa’nın ötesinde dünya mirası olarak varlığını tescillemiş bir değerken; Odamızın ve Jüri Üyelerinin Merkez Bankasını ‘ideolojik’ nedenlerle daha değerli kılma tavrı sergilediği ithamı aslı olmayan provakatif bir iddiadır. Kaldı ki yazıda eleştirilen jüri başkanı, Hanlar Bölgesi’ni UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil ettiren ekibin başı olarak bu bölge için yıllarını veren ve halen Alan Başkanlığı’nı yürüten bir akademisyendir. Ayrıca, yarışma şartnamesinin hazırlanmasında, içinde Belediye temsilcilerinin de bulunduğu Danışman Jüri üyeleri, Asıl ve Yedek jüri üyeleri görev almıştır. Gelen projelerin değerlendirilmesi de şartname ve soru-cevaplar doğrultusunda tüm jüri üyeleri tarafından yapılmıştır.

Hanlar Bölgesi’nde, Çarşıbaşı’nın yarışmayla yorumlanması beklenirken en başından beri kamuya ilan edilen yarışma şartnamesinde hiçbir tescilli yapı yok sayılmamış, aksine tüm yapılara vurgu yapılarak özellikle Koruma Kurulu’nun 21.07.2020 tarihli rekonstrüksiyon kararıyla yeniden yapımı hukuksal olarak da zorunlu olan Merkez Bankası’nın yeni işleviyle ilgili öneriler yarışmacıların yorumlarına bırakılmıştır. Zira, Kültür Varlığı olarak Tescilli Yapılar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olup, bu kanun nezdinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 660 ve 992 sayılı İlke Kararları dikkate alınarak bölgenin kimliği ve alanın bütünlüğü göz önünde tutularak yorumlanabilmektedir.

Bursa tüm değerleri ile hepimizindir. Turistik, ekonomik ve sosyal gelişimi itibariyle kentimize katacakları bakımından tüm kullanıcıların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, akademik odaların vb. siyaset üstü tavırla ortak amaç doğrultusunda birleşmesi ve kente dair kararların bol katılımcı ortamlarda belirlenmesi önemlidir.

Bu bağlamda, tartışmalara konu Çarşıbaşı ve Hanlar Bölgesi başta olmak üzere kente dair konularda Mimarlar Odası Bursa Şubesi hukuki süreçlerin dışına çıkmayacak ve kamusal fayda odaklı işbirlikçi tavrını sürdürecektir.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ